Latinské citáty

Hoc volo, sic iubeo – tak to chci, tak poroučím

Non scholae, sed vitae discimus /Seneca/  – neučíme se pro školu, ale pro život

Homo sum: humani nihil a me alienum puto /Terentius/ – jsem člověk, nic lidského mi není cizí.

Cors in quietus /Sv. Augustin/ – neklidného srdce

Gratia supponit naturam – milost předpokládá přirozenost

Pulchra sund guae visa placent /T. Akvinský/ – krásné je to, čeho poznání se líbí

Esse est percipi – být znamená, být vnimán

Lathré biósas /Stoikové/ – žíj v ústraní

Quod tibi firei non vis, alter, nefeceris – co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim

L´homme est une passion inutile /Sartre/ – člověk je neužitečná vášeň

Veritas est adaeguatio rei et intellecuts /T. Akvinský/ – pravda je shoda věci a rozumu

Quod non est in actis, non est in mundo – co není psáno není dáno

Cogito ergo sum. /Descartes/ – myslím tedy jsme

Omnium consensu capax imperií nisi imperasset – všichni by ho považovali za schopného vládce, kdyby nevládl.