Citáty a definice

Vše co bylo dobře řečeno je mé, ať to řekl kdokoliv. /Seneca/

Mozek srdci neporučí /Janeček/

Co je historie? To je lež, kterou nelze olivnit. /Napoleon/

Lidé věrní jsou, jen těm, kteří je podvedou. /Janeček/

Buď zavřeme školy, nebo ministra školství. /Sládek/

Nic nevládne, leč to, co se samo ovládá. A nikdo nemůže vládnout nad druhým leč ten, kdo dokáže ovládat sám sebe. /Komenský/

Všechno mezi lidmi se dá napravit pouze jemným teplem lásky. /Komenský/

Soucit bez pomoci je na hovno. /Janeček/

Roztrpčí li Tě něčí nestoudnost. Ptej se sebe sama, je možno, aby e světě nebylo lidí nestoudných? Není možno, pak tedy nežádej nemožností. /Aurelius/

Rozhodnout se „dobře“ vždy zdůvodnníš líp než rozhodnout se „špatně“. /Janeček/

Člověk, to zní hrdě, říkali komunisté.

Šplhají  po žebříku, který je opřen o špatnou zeť. /Muhlfield/

Chováme se tak, jako kdyby si bral dvojkař příklad ze čtyřkaře, ale chtěl mít jedničky. /Smetana/

Každé porozumění je ovlivněno předporozuměním toho, kdo se snží porozumět. /H. J. Gadamer/

Není důležité kolik máš roků, ale jaké si znamení. /Janeček/

Problémy řeším, až když je po nich. /Janeček/

Láska vzniká, když jsou ve vztahu tři. /R. Kubelková/

Lidé berou dobro jako samozřejmost, ale zlo jako křívdu. /Janeček/

Chlap chce vždycky víc, než si troufá. /Kryl/

Kdo miluje sám sebe, nikdy není zklamán. /Janeček/

Slabost je nejlepší zbraň rozvojových zemí a žen. /De Gaulle/

Svět pro lidi myslící je komedie, svět pro lidi cítící je tragédie. /Voltaire/

Kdo se nebojí chodit po ledu, dostane se na druhý břeh dříve. /Janeček/

Čas je způsob, kterým Bůh zařídil, aby se všechny věci nestaly naráz.

Křesťanství je důsledek toho, že Řím přestal brát své Bohy vážně.

Jediný textilní průmysl, který u nás funguje, je šití kabátů z ostudy. /K. Schwarzenberg/

Škola, rodina, stát se má starat o cnosti. /Aristoteles/

Flaubert chtěl napsat knihu o ničem, pokud by Tě potklal, tak by napsal skvělou knihu, jaká škoda. /La Grande Bellaza/

Když poznáš úmysl, býváš rozčarován. /Goethe/

Kdybych dělal jen to co umím, tak nedělám nic. /Lukáš Janeček/

Emoce patří do ložnic. /Pavel Dostál/

Člověk se nemá bavit s bláznem, není li psychiatr. /J. B. Shaw/

V naší zemi je souzen každý, kdo říká nahlas pravdu. /Miroslav Sládek/

Chudý pociťuje úplně stejné neštěstí ze své chudoby, jako bohatý ze svého bohatství. /Lukáš Janeček/

Každý se chce spálit o kamna. /Jura Pavlica/

Ať nezdržují ti, co kecají, ty co pracují. /A. Železná/

Ještě důležitější než vyhrát, je uměnt s výhrou dobře naložit. /Lukáš Janeček/

Jeho smích vzbuzoval radost, jeho řeč souhlas a skutky víru.

Národ český vznikl díky knize. /Kramerius/

Kdykoli se sám sebe ptáš jestli si něco měl, tak si měl. /Neil Strauss/

Snad nejsmutnější situace v životě člověka je opuštěnost. /Josef Hlouch/

Smíření se z dnešním stavem, změníme zítřek. /Viktor Pecen/

Člověk, kterému záleží jen na jedné věci je nebezpečný. /Chesterton/

Potíže jswou jen špatně pochopené dobrodružství. /Chesterton/

Spěchat, když je čas, je velmi neekonomické jednání. /Chesterton/

Nikdy neodstraňujte plot, o kterém nevíte proč byl postaven. /Chesterton/

Ti, kteří vydrží ještě 10 minut, když je vše ztraceno, vytvářejí naději. /Chesterton/

Církev má právo soudit svět. /Tomáš z Canterbury/

Smích a slzy jsou Božského původu. /Sv. František/

Mylné názory nepřestanou být mylné, jen proto, že jsou zrovna v módě. /Chesterton/

Když je něco neopakovatelné, má smysl do toho jít. /Lukáš Janeček/

Zjistil jsem, že básníci zatajili existenci sýra. /Chesterton/

Člověk je smrtelný Bůh /Aristoteles/

Dobrem není žít, ale dobře žít. /Seneca/

Vino zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení. /Sokratés/

Statečnost: pohrdání smrtí a pohrdání bolestí. /Cicero/

Mladé lidi připravuje o život násilí, staré zralost – jako jablka. /Cicero/

Athéňané vědí, co je správné, ale nestarají se o to, aby to dělali.

Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné. /Livius/

Úzkost, potažmo neuróza může být vyvolána nedostatkem libida. /Freud/

Náboženství je odčarovávání světa /Max Weber/

Soudit muže a ženy podle stejných pravidel, je stejné jako soudit psi, že neumí lést po stromech jako kočky /Lukáš Janeček/

Kdyby jsme každý den hřešili o 1%  méně, jsme už za 100 dní svatí. /Lukáš Janeček/

Blaho jedněch, stojí na odříkání druhých. /Lukáš Janeček/

Raději se hádáme při pohledu na stíny, o jakého ptáka se jedná, než abychom zvedli hlavu a poznali ho. /Lukáš Janeček/

Není umění smát se, když se ti chce plakat, umění je lopat, když se ti chce grcat. /Lukáš Kouřil/

Politika je nejvyšší umění, neboť žádné jiné umění nevládne nad jinými uměními, než politika. /Platón/

Mají-li se shodnout dva filozofové na jednom názoru, nikdy se neshodou, protože jeden druhého podezříva z větší pokory.

Kdo prošel opravdovým bojem, ten se marnému boji zásadně vyhýbá. /Chesterton/

Za svůj úspěch vděčím tomu, že jsem si vyslechnul dobrou radu, a pak udělal opak. /Chesterton/

Mravné je vše, co přináší radost /Zeus/

Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet. Mnohé zlákáš k přátelství a ti nejlepší se za Tebou pohrnou /Seneca/

Když dva lidi na sebe něco vědí, nejsou si nebezpeční /Rajenová/

K úspěchům potřebujeme úspěchy x podmínkou úspěchu je úspěch. /Janeček/

Čím více toho víme, tím méně toho říkáme /Janeček/

Není chybou zabloudit na cestě, ale zastavit se na cestě /Ignác z Loyoly/

Když čert nemůže ublížit, tak aspoň zasmradí /G. Husák/

K osamocení dochází všude tam, kde se chce prosazovat množství /Kierkegaard/

Člověk je takový, jaké má možnosti /Janeček/

Nejlepší dobrodružství je takové, které nečekáš! /Švédský cestovatel a I. Kant/

Mám svědomí čisté, protože ho nepoužívám /A. Tomský/

Jeli alkohol podáván v malých dávkách, neškodí v jakémkoli množství /Josef Plojhar/

Alkohol hubí národy, ale jednotlivcům neškodí /Josef Plojhar/

Když mi dáš co chci, tak Ti dám co chceš /Janeček/

Nedá se naučit, co v člověku není /TGM/

Lepší tisíckrát klopýtnout na správné cestě, než ji opustit /Sv. Augustin/

Demokracie potřebuje vůdce /TGM/

Filozofovat znamená, učit se umírat /Platón/

Anything goes – všechno je možné /Feyerabend/

Kdysi jsme byli opice, a dnes je člověk opice, více než kterákoli opice /Nietze/

O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet /Wittgenstein/

Každý rozvíjí to, co nemá /I. Klementová/

Křesťanství po nás žádá, abychom bližního milovali jako sami sebe – ne však více.

Je to šílené, ale je v tom metoda /Shakespeare/

Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu /Gogol/

Chtěl bych, aby lesní jahody byly stejně velké jako jahody zahradní a pomeranče se daly loupat dobře jako mandarinky /Janeček/

Filozofii si volíme takovou, jací jsme /Fichte/

O člověka, který stojí v kritické chvíli se založenýma rukama nestojí ani vítěz ani poražený /Machiavelli/

Lidé klidně ublíží tomu, koho milují, protože láska je morální závazek a ten pro svůj prospěch klidně poruší /Machiavelli/

Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky /Herakleitos/

Tak jak přibývá zákonů a nařízení, množí se zloději a lupiči /Lao-C/

Čím více je na světě zákonů a zákazů, tím bídnější je lid /Lao-C/

Vzdělán je ten, na němž není poznat, že studoval, jestliže studoval a na němž se nepozná, že nestudoval, jestliže nestudoval /Max Scheller/

Každý se chová jak by měl, ne jak by chtěl /Janeček/

Filozofie řeší základní otázku – čím se liší přítomnost od minulosti.

Cokoli řeknete, je důkaz Vašeho bláznovství. /F. Kafka/

Není důležité zvítězit, ale zesměšnit soupeře. /Coubertin/

Příznak diktatury je, když ze sebe blbci dělají inteligenty a inteligenti blbce.

Jsou jenom tři věci, kterým žena nerozumí – volnost, rovnost a bratrství /Chesterton/

Fenomén současnosti spočívá v tom, že čímdál více lidí je ovládáno čímdal méně lidmi. /Janeček/

V životě mě učili, že za peníze můžeš koupit všechno – i ďábla, ale pak mě život doučil, že za větší peníze ho můžeš i prodat. /Radek Brzobohatý/

Je to stejný rozdíl, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým. /Petr Cibulka/

cit není záležitostí logiky (pravdy) nýbrž opravdovosti a důvěry /Max Scheler/

Vůl je nebezpečný ze předu, kůň ze zadu. XY je raritní kombinace obojího. /Ladislav Bathora/

Filozofie vznikla z údivu /Aristoteles/

Jediným vítězstvím nad láskou je útěk. /Napoleon Bonaparte/

Nevěřím v Boha, věřím v církev. /Napoleon Bonaparte/

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy./Napoleon Bonaparte/

Je lépe mlčet a být považován za blázna, než promluvit a odstranit tak všechny pochyby. /Abraham Lincoln/

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera./Abraham Lincoln/

Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno./Benjamin Franklin/

Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky./Buddha/

Lidé klidně ublíží tomu, koho milují, protože láska je morální závazek a ten pro svůj prospěch klidně poruší. /Machiavelli, Vladař/

Dejte mi jen dva řádky od někoho a já Vám ho přivedu na šibenici „Donnez moi deux lignes d´un homme, et je vous le ferai pendre“ /Kardinal Richelieu/

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se knim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. /Goethe/

O člověka, který stojí v kritické chvíli se založenýma rukama nestojí ani vítěz ani poražený /Machiavelli, Vladař/

Největší dědictví, které můžeš dát svým potomkům, jsou sourozenci. /Janeček/

Na světě existují dva způsoby jednání: jedno je ve shodě se zákony lidskými, druhé se zákony přírodními. Když nestačí k dosažení cíle to první, musí se sáhnout k druhému. (Viz Achileus svěřen do výchovy Kentaurovi na půl člověk na půl zvíře)

Totalita = politický systém, který se snaží likvidovat především intelektuální tj. obecně uznávané vrstvy společnosti, před očima široké veřejnosti. /Janeček/

Čím výše stoupáte, tím méně lidé potkáváte /Z. Czendlik/

Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí /Kochanowski/

Uši jsou utvořeny tak, aby zůstaly otevřené, ale hubu lze zavřít. /Mao Ce Tung/

Vůle je cesta nejen k moci, ale i k dokonalosti. /Mao Ce Tung/

Politická realita je výslednicí všech komplikovaných jevů, citů, vášní, přání, kombinací, intrik a omylů. /E. Beneš/

Gordický uzel – rčení, které vyjadřuje složitou, spletitou situaci, kterou lze vyřešit rozhodným jednoduchým způsobem. Viz legenda o Alexandru Velikém – který přesekl uzel/

Přikazujeme Vám bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život! (2so/2,3 Flm 1,25)

Co neuhladíš, to neuškrábeš /Lidové rčení/

Lepší hrůzný konec, než Hrůza bez konce /W. Churchil/

Homosexualita – je to nezávazná láska ve smyslu neplodnosti, beznadějnosti, odmítání důsledků a nezodpovědnosti /Thomas Mann/

Nouze je matkou nápaditosti/Anglické přísloví/

Starý pes neštěká nadarmo/Anglické přísloví/

Znát všechno znamená, umět všechno odpustit /Anglické přísloví/